Privacyverklaring

De klant voorziet de wenkbrauwsalon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wenkbrauw/wimperspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren/invoeren van de behandelingen. Brows and Bubbles zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Brows and Bubbles neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem (Treatwell). Treatwell behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Wilt u hier meer over weten? Dan verwijzen wij u graag naar uw privacy rechten bij Treatwell via deze link